Numbers - Redigera enkel- och dubbelpilar

background image

Redigera enkel- och dubbelpilar

Pilformer har speciella redigeringspunkter som du kan använda till att justera de
relativa proportionerna på pilhuvudet och pilskaftet.

Dra för att ändra

längd på svansen.

Dra uppåt eller nedåt
för att ändra svansens
bredd. Dra till höger eller
vänster för att ändra
storlek på pilhuvudet.

Så här ändrar du proportionerna på en enkel- eller dubbelpil:
Markera formen och gör sedan något av följande:

m

Om du vill göra pilen längre drar du någon av markörerna vid pilhuvudet eller

Â

pilskaftet.
Om du vill göra hela pilen smalare eller tjockare drar du en av markörerna på rutan

Â

runt pilen, nära punkten där pilhuvudet och pilskaftet möts.
Om du vill ändra den relativa tjockleken på pilhuvudet och pilskaftet håller du

Â

pekaren över den blå redigeringspunkten där pilhuvudet och pilskaftet möts.
När pekaren ändrar utseende kan du justera pilens proportioner genom att dra
redigeringspunkten i valfri riktning.