Numbers - Lägga till, radera och flytta redigeringspunkterna på en form

background image

Lägga till, radera och flytta redigeringspunkterna på en form

Du kan finjustera linjerna och konturerna för en form genom att lägga till, flytta
och radera formens redigeringspunkter. Du måste först göra formen redigerbar. Läs
”Redigera former” på sidan 211" för mer information.

Så här ändrar du en forms redigeringspunkter:
Du lägger till en punkt genom att göra formen redigerbar, trycka ner

m

alternativtangenten och sedan hålla pekaren över formens ram. Pekaren ändras till en
pennspets med ett plustecken (+). Klicka på den plats på ramen där du vill lägga till en
punkt och flytta sedan punkten om det behövs.
Du flyttar en punkt genom att göra formen redigerbar, klicka på punkten och sedan

m

dra den till en annan plats. Du kan flytta flera punkter samtidigt genom att hålla ner
skifttangenten medan du klickar på flera punkter och sedan dra.

212

Kapitel 9

Arbeta med former, grafik och andra objekt

background image

Kapitel 9

Arbeta med former, grafik och andra objekt

213

Du raderar en punkt genom att göra formen redigerbar, klicka på punkten och

m

sedan trycka på backstegstangenten. Du kan radera flera punkter samtidigt genom
att hålla ner skifttangenten medan du klickar på flera punkter och sedan trycka på
backstegstangenten.