Numbers - Ändra utseendet på en kurva

background image

Ändra utseendet på en kurva

Ett sätt att skapa en unik form är att ändra konturen på en förritad form. Den här
metoden kan också användas till att justera kurvorna för en anpassad form.

Så här ändrar du utseendet på en kurva:

1

Gör formen redigerbar. Läs ”Redigera former” på sidan 211" för mer information.

Röda punkter visas på formen, vilket anger att du kan ändra utseendet på kurvorna vid
de punkterna.

2

Klicka på en röd punkt på den kurva du vill ändra utseendet på. Markörer vissa på

båda sidorna om den röda punkten.

Du kan också dra i en punkt
för att ändra kurvan.

Dra i ett reglagehandtag eller rotera
ett eller båda reglagehandtagen för
att ändra kurvan.

3

Du justerar kurvan genom att dra den röda punkten eller någon av markörerna.

Dra markörerna med- eller moturs. Du får olika effekter om du flyttar markörerna
samtidigt eller en i taget. Experimentera tills du är nöjd.
Du flyttar markörerna samtidigt genom att hålla ner alternativtangenten och sedan
dra en av markörerna.
Du flyttar bara den ena av markörerna genom att hålla ner kommandotangenten
samtidigt som du drar markören.

4

Om du vill få större kontroll över konturen kan du lägga till fler redigeringspunkter

genom att hålla ner alternativtangenten samtidigt som du håller pekaren över
formens ram. När pekaren ändrar utseende till en pennspets med ett plustecken (+)
klickar du där du vill lägga till en ny redigeringspunkt. Läs ”Lägga till, radera och flytta
redigeringspunkterna på en form” på sidan 212” för mer information.