Numbers - Redigera former

background image

Redigera former

Du kan redigera och ändra formen på punkterna och konturen för en form du redan
har placerat på ett blad. Innan du kan redigera en form måste du göra den redigerbar.

Så här gör du former redigerbara:
Vill du göra en förritad form redigerbar markerar du formen och väljer sedan Format >

m

Form > Gör redigerbar.
Röda punkter visas på skärmen. Redigera formen genom att dra punkterna. Senare, när
du vill redigera en förritad form som har gjorts redigerbar, klickar du långsamt på den
två gånger.
Om du vill göra en anpassad form redigerbar markerar du den genom att klicka på

m

den och klickar sedan på den en gång till. Då visas formens redigeringspunkter.

background image

Om du vill läsa om

Gå till

Ändra en forms kontur genom att ändra dess
punkter

”Lägga till, radera och flytta redigeringspunkterna
på en form” på sidan 212

Göra en kurva större eller mindre eller ändra
vinkeln

”Ändra utseendet på en kurva” på sidan 213

Ändra vinkeln mellan två segment eller ändra
längden på ett segment

”Ändra utseendet på ett rakt segment” på
sidan 213

Ändra en eller flera punkter till kurvor och kurvor
till punkter

”Göra om hörnpunkter till kurvpunkter och tvärt
om” på sidan 214

Ändra hörnen på en rektangel med runda hörn

”Redigera en rundad rektangel” på sidan 214

Justera de relativa proportionerna på en pils
huvud och skaft

”Redigera enkel- och dubbelpilar” på sidan 215

Justera hörnen och andra aspekter för en rund
eller fyrkantig pratbubbla

”Redigera en rund eller fyrkantig pratbubbla” på
sidan 215

Öka eller minska antalet uddar för en stjärna

”Redigera en stjärna” på sidan 216

Öka eller minska antalet sidor för en polygon

”Redigera en polygon” på sidan 216

Ändra färger, ramstil och andra aspekter för en
form

”Justera, ordna och ändra utseende på objekt” på
sidan 220