Numbers - Lägga till en förritad form

background image

Lägga till en förritad form

Du kan infoga förritade former som trianglar, pilar, cirklar och rektanglar om du vill
använda enkel grafik.

Så här lägger du till en förritad form:
Klicka på Former i verktygsfältet och välj sedan en form från popupmenyn.

m

Välj Infoga > Form >

m

Form.

Tryck på alternativtangenten när du klickar på Former i verktygsfältet och välj sedan en

m

form från popupmenyn. Pekaren ändras då till en hårkorspekare. Skapa en form i valfri
storlek genom att dra över bladet. Du begränsar formens proportioner (t.ex. ser till att
en triangel blir liksidig) genom att trycka ner skifttangenten samtidigt som du drar.

Dra den nya formen till den plats där du vill placera den på bladet. Om du vill ändra
formens kontur måste du först göra den redigerbar. Läs ”Redigera former” på sidan 211"
för mer information.

Om du vill veta hur du ändrar och justerar former, och ändrar deras allmänna
objektegenskaper som färg, ramstil (streck), storlek, riktning, skuggor, med mera, läser
du ”Justera, ordna och ändra utseende på objekt” på sidan 220”.