Numbers - Skapa former

background image

Skapa former

I Numbers finns flera olika förritade former du kan lägga till i kalkylblad, som cirklar,
rektanglar med skarpa eller runda hörn, stjärnor, ”pratbubblor”, pilar, med mera. Du kan
också skapa egna anpassade former eller ändra linjerna och konturerna för en förritad
form.

Om du vill läsa om

Gå till

Lägga till en enkel fördefinierad form

”Lägga till en förritad form” på sidan 210

Rita egna former

”Lägga till en anpassad form” på sidan 210

Ändra en forms konturer

”Redigera former” på sidan 211

Ändra riktning, färg, skugga och annat i en form

”Justera, ordna och ändra utseende på objekt” på
sidan 220