Numbers - Fylla ett objekt med en enhetlig färg

background image

Fylla ett objekt med en enhetlig färg

Du kan fylla former, tabeller, tabellceller och diagramelement med en enhetlig färg.

Använd formatfältet till att snabbt lägga till en fyllningsfärg i ett markerat objekt.
Klicka i fyllningskällan och välj sedan en färg från färgmatrisen eller öppna fönstret
Färger med ytterligare alternativ genom att klicka på Visa färger. Använd reglaget för
opacitet till att justera genomskinligheten.

Du kan också använda grafikgranskaren till att fylla ett objekt med en enhetlig färg.

Så här ändrar du ett objekts fyllningsfärg med grafikgranskaren:

1

Markera objektet.

2

Klicka på Granskare i verktygsfältet och klicka sedan på knappen för grafikgranskaren.

3

Välj Fyllningsfärg från popupmenyn Fyll.

4

Öppna fönstret Färger genom att klicka på färgkällan under popupmenyn Fyll och välj

sedan en färg.
Om du vill veta mer om fönstret Färger läser du ”Fönstret Färger” på sidan 24”.