Numbers - Snabbt justera objekt i förhållande till varandra

background image

Snabbt justera objekt i förhållande till varandra

Du kan använda menykommandon till att snabbt flytta objekt på samma blad och
justera dem i förhållande till varandra eller placera dem på jämnt avstånd. Först måste
du markera alla objekt du vill justera (håll ner skift- eller kommandotangenten och
markera objekten genom att klicka på dem ett i taget).

Så här justerar du markerade objekt:
Du justerar objekt i förhållande till varandra genom att välja Ordna > Justera objekt

m

och sedan välja ett justeringsalternativ från undermenyn.
Vänster: Objekten placeras så att deras vänsterkanter justeras vertikalt i förhållande till
det första objektet du markerat.
Centrera: Objekten placeras så att mitten på objekten justeras vertikalt i förhållande
till det första objektet du markerat.
Höger: Objekten placeras så att deras högerkanter justeras vertikalt i förhållande till
det första objektet du markerat.
Upptill: Objekten placeras så att deras överkanter justeras horisontellt i förhållande till
det första objektet du markerat.
Mitten: Objekten flyttas vertikalt så att mitten på objekten justeras horisontellt i
förhållande till det första objektet du markerat.
Nedtill: Objekten placeras så att deras nederkanter justeras horisontellt i förhållande
till det första objektet du markerat.
Om du vill placera objekten på jämnt avstånd från varandra på ett blad väljer du Ordna

m

> Fördela objekt och väljer sedan ett alternativ från undermenyn.
Horisontellt: Justerar det horisontella avståndet mellan objekt.
Vertikalt: Justerar det vertikala avståndet mellan objekt.

Du kan också justera objekt i förhållande till varandra genom att dra dem och
använda stödlinjerna till att avgöra när objekten är korrekt placerade. Läs ”Använda
stödlinjer” på sidan 224" för mer information.