Numbers - Skapa egna stödlinjer

background image

Skapa egna stödlinjer

Du kan skapa fasta stödlinjer som hjälp när du justerar objekt på ett blad. De här
stödlinjerna visas hela tiden medan du arbetar, utan att försvinna, även om du lämnar
bladet och inte kommer tillbaka till det förrän senare.

Så här skapar du en stödlinje:

1

Klicka på Vy i verktygsfältet och välj sedan Visa linjaler.

Obs! Du kan inte skapa stödlinjer om du redigerar text. Sluta redigera texten genom
att markera ett objekt eller genom att klicka på bladet.

2

Placera pekaren på en linjal och dra till bladet. En stödlinje visas.

3

Dra stödlinjen till den plats där du vill ha den på bladet.

4

Du tar bort en stödlinje du skapat genom att dra den förbi kanten på bladet.

Du kan också placera objekt exakt genom att ange x- och y-koordinater. Se ”Placera
objekt med x- och y-koordinater” på sidan 226”.