Numbers - Placera objekt med x- och y-koordinater

background image

Placera objekt med x- och y-koordinater

Du kan placera objekt exakt där du vill ha dem på ett blad genom att ange
rumskoordinater med hjälp av linjalmåtten.

Så här anger du ett objekts placering med x- och y-koordinater:

1

Markera det objekt du vill placera.

2

Klicka på Granskare i verktygsfältet och klicka sedan på knappen för måttgranskaren.

3

Ange x- och y-värden (i linjalmått) i placeringsfälten.

De angivna koordinaterna bestämmer positionen för det övre vänstra hörnet av rutan
som innehåller objektet. Om du roterar ett objekt anger x- och y-koordinaterna det
övre vänstra hörnet av den ruta som innehåller det roterade objektet. Rutan kan ha
ändrat storlek.

X-värdet mäts från bladets vänsterkant.

Â

Y-värdet mäts från bladets överkant.

Â

När du anger x- och y-koordinater för linjeplacering i måttgranskaren anger
startkoordinaterna den första slutpunkten du skapade (eller den övre vänstra
slutpunkten om du inte ritat linjen). Om du senare vänder eller roterar linjen fortsätter
startkoordinaterna att ange samma slutpunkt.

Placera in en linje genom att ange x- och
y-koordinater för dess första ändpunkt.

Placera in en linje genom att ange x- och
y-koordinater för dess andra ändpunkt.

Ett annat sätt att snabbt justera objekt är att använda de inbyggda stödlinjerna som
visas när du drar objekt över ett blad, eller skapa fasta stödlinjer som hjälper dig att
placera objekt i linje med varandra. Se ”Använda stödlinjer” på sidan 224" och ”a” på
sidan 225".