Numbers - Flytta ett objekt framåt eller bakåt (placera objekt i lager)

background image

Flytta ett objekt framåt eller bakåt (placera objekt i lager)

När objekt överlappar eller när text och objekt överlappar kan du ändra ordningen på
objekten.

Så här flyttar du ett objekt så att det hamnar framför eller bakom text eller ett
annat objekt:

1

Markera det objekt du vill flytta.

2

Du flyttar ett objekt ett lager i taget genom att välja Ordna > Flytta fram eller Ordna >

Flytta bakåt.

3

Du flyttar ett objekt till längst fram eller längst bak genom att välja Ordna > Lägg

överst eller Ordna > Lägg underst.

Om du ofta placerar objekt i olika lager kan du lägga till knapparna för framåt, bakåt,
överst och underst i verktygsfält så att du kan arbeta effektivare. Om du vill veta hur du
anpassar verktygsfältet läser du ”Verktygsfält” på sidan 18”.