Numbers - Ansluta objekt till varandra med en justerbar linje

background image

Ansluta objekt till varandra med en justerbar linje

När du vill ansluta två objekt till varandra med en linje är det enklaste sättet att
använda en anslutningslinje (istället för att skapa en separat linje som en form). Två
objekt som är anslutna till varandra med en anslutningslinje fortsätter att vara anslutna
även om du flyttar objekten.

Så här ansluter du två objekt till varandra med en anslutningslinje:

1

Håll ner kommandotangenten samtidigt som du markerar de två objekt du vill ansluta

till varandra och välj sedan Infoga > Anslutningslinje.
En rak linje visas mellan de två markerade objekten. Du kan flytta objekten oberoende
av varandra och anslutningslinjen krymper, dras ut och flyttas så att objekten fortsätter
att vara anslutna till varandra.

2

Om du vill att linjen ska vara böjd drar du den vita redigeringspunkten nära mitten av

linjen.
Om du drar objekten till olika platser på ett blad justeras linjens böjning så att
objekten fortsätter att vara anslutna till varandra.

3

Om du vill skapa ett mellanrum mellan slutet av linjen och ett av de anslutna objekten,

så att de inte rör vid varandra, drar du den blå redigeringspunkten i slutet av linjen
bort från det objekt den rör vid.
Mellanrummet mellan linjen och det anslutna objektet ändras inte om du flyttar
objekten.

4

Om du vill ändra linjens färg, stil, tjocklek eller slutpunkter formaterar du den med

reglagen i formatfältet eller grafikgranskaren, precis som för andra linjer. Om du vill
veta mer om hur du ändrar de här attributen läser du ”Ändra objekt” på sidan 228”.