Numbers - Vända och rotera objekt

background image

Vända och rotera objekt

Du kan vända och rotera valfritt objekt. Om du t.ex. har en bild med en pil som du vill
använda i ett dokument men pilen pekar i fel riktning kan du rotera den så att den
pekar åt det håll du vill.

Så här ändrar du ett objekts riktning:
Om du vill vända ett objekt horisontellt eller vertikalt markerar du objektet och väljer

m

sedan Ordna > Vänd horisontellt eller Ordna > Vänd vertikalt.
Du kan också klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för
måttgranskaren och sedan använda vändknapparna.
Om du vill rotera ett objekt markerar du objektet, håller ner kommandotangenten och

m

flyttar pekaren till en aktiv markör tills pekaren ändras till en böjd, dubbelriktad pil. Dra
sedan i någon av markörerna.
Om du vill rotera ett objekt i steg om 45 grader håller du ner skift- och
kommandotangenten medan du drar en markör.
Du kan också klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för
måttgranskaren och sedan dra hjulet Rotera eller använda vinkelreglagen till att ange
vinkeln för objektet.
Om du vill rotera en form men behålla texten horisontell väljer du Format > Form >

m

Återställ text- och objektmarkörer när du har roterat formen.