Numbers - Justera, ordna och ändra utseende på objekt

background image

Justera, ordna och ändra utseende på objekt

I allmänhet markerar, ordnar och flyttar du objekt på samma sätt i Numbers, oavsett
om du arbetar med bilder, former, filmer, tabeller, diagramelement eller textrutor.
Du använder samma reglage för de flesta objekt när du ändrar storlek och vrider på
dem, och även för att lägga till skuggor, speglingar, ramstilar (streck), fyllningsfärg eller
fyllningsbild, med mera.

Om du vill läsa om

Gå till

Markera ett eller flera objekt så att du kan
redigera dem

”Markera objekt” på sidan 221

Kopiera eller duplicera ett objekt

”Kopiera eller duplicera objekt” på sidan 221

Ta bort ett objekt

”Radera objekt” på sidan 222

220

Kapitel 9

Arbeta med former, grafik och andra objekt

background image

Kapitel 9

Arbeta med former, grafik och andra objekt

221

Om du vill läsa om

Gå till

Ordna objekt på ett blad, gruppera dem och låsa
dem

”Flytta och placera objekt” på sidan 222

Ändra storlek på objekt, ändra deras riktning och
ramar och utföra andra redigeringsåtgärder

”Ändra objekt” på sidan 228

Fylla objekt med en enhetlig färg, en
färgövertoning eller en bild

”Fylla objekt med färger eller bilder” på sidan 234