Numbers - Arbeta med MathType

background image

Arbeta med MathType

Om du har MathType 6 på datorn kan du öppna programmet från Numbers och
använda det till att skriva matematiska uttryck och ekvationer. När du har skapat en
ekvation i MathType 6 kan du ändra ekvationen som om den vore en bild i Numbers.

Så här skriver du en ekvation i MathType 6 från Numbers:

1

Placera pekaren där du vill att ekvationen ska börja.

2

Välj Infoga > MathType-ekvation.

MathType 6 öppnas och ekvationen ”E=mc

2

” visas.

3

Dubbelklicka på ekvationen och skriv in den ekvation du vill använda med hjälp av

programfönstret och verktygen i MathType 6.
Läs hjälpen för MathType 6 om du vill veta hur du använder programmet.

4

När du har skrivit färdigt ekvationen väljer du Arkiv > ”Avsluta och gå tillbaka till

Numbers”. Spara sedan ekvationen genom att klicka på Ja i fönstret som visas.

5

Dra ekvationen till den plats där du vill placera den på bladet.

När du har stängt MathType 6 behandlar Numbers ekvationen som ett objekt som du
kan flytta, ändra storlek på, vrida, gruppera, placera i lager eller till och med maskera
som en bild. Om du maskerar ekvationen måste du dock ta bort masken innan du kan
redigera den.

6

Du redigerar ekvationen genom att dubbelklicka på den så öppnas MathType 6 igen.

238

Kapitel 9

Arbeta med former, grafik och andra objekt

background image

239

I det här kapitlet kan du läsa om hur du lägger till

kontaktinformation från Adressbok och vCard-kort i en

Numbers-tabell.

Adressboksfält innehåller stora mängder information om personer, som namn,
telefonnummer och adresser. Du kan använda adressboksinformationen till att snabbt
skapa tabeller som sammanställer den information du behöver för företagskontakter,
privata vänner, semesterkontakter, osv.

Använda adressboksfält

Du kan infoga information från adressboksfält i Numbers-tabeller. Du kan också infoga
information från virtuella adresskort (vCard-kort).

När en tabell har en rubrikrad som innehåller namn som matchar namn i
adressboksfält eller vCard-fält kan du lägga till kontaktinformation genom att dra
korten till tabellen. Du kan också skapa en ny tabell genom att dra kort till sidan.

Om du vill veta mer om

Gå till

De adressboksfält Numbers stöder

”Koppla kolumnnamn till
adressboksfältsnamn” på sidan 240

Lägga till data från Adressbok eller ett vCard-kort
i en befintlig tabell

”Lägga till adressboksinformation i en befintlig
tabell” på sidan 242

Lägga till data från Adressbok eller ett vCard-kort
och skapa en tabell i ett enda steg

”Lägga till adressboksinformation i en ny
tabell” på sidan 242

Infoga kontaktdata eller annan information från
en Numbers-tabell i ett Pages-dokument

Pages Hjälp eller Pages ’09 Användarhandbok

10