Numbers - Lägga till en ljudfil

background image

Lägga till en ljudfil

Så här lägger du till ljud i ett kalkylblad:
Dra en ljudfil från Finder till någonstans på ett blad eller till en medieplatshållare.

m

Klicka på Media i verktygsfältet, välj iTunes från popupmenyn, välj en spellista och dra

m

sedan en fil eller spellista till någonstans på ett blad eller till en medieplatshållare.

Ljudfilen visas på bladet med en högtalarsymbol.

Du spelar upp ljudfilen genom att dubbelklicka på symbolen. Om du vill veta hur
du anger inställningar för ljuduppspelningar läser du ”Justera inställningar för
medieuppspelning” på sidan 219”.

background image

När du lägger till mediefiler måste du se till att de fortsätter att vara tillgängliga om
du överför dokumentet till en annan dator. När du sparar dokumentet markerar du
”Kopiera ljud och filmer till dokumentet” i fönstret Spara när du har valt Spara eller
Spara som. (Om alternativet inte visas klickar du på visningstriangeln för avancerade
alternativ.)

Tänk på att vissa mediefiler är upphovsrättsskyddade. Viss hämtad musik kanske
bara spelas upp på den dator som användes när musiken hämtades. Kontrollera att
datorn du använder har behörighet att spela upp alla de mediefiler du lägger till i
kalkylbladet.