Numbers - Lägga till en filmfil

background image

Lägga till en filmfil

Så här lägger du till en film i ett kalkylblad:
Dra en filmfil från Finder till ett blad eller till en medieplatshållare.

m

Klicka på Media i verktygsfältet och sedan på Filmer i mediebläddraren. Markera en fil

m

och dra den sedan till ett blad eller till en medieplatshållare.
Välj Infoga > Välj, och navigera till filmfilen du vill använda. Markera den och klicka

m

sedan på Infoga. Dra filmen till den plats där du vill placera den på bladet.

Om du vill veta mer om vilka inställningar du kan göra för att styra uppspelningen av
filmer läser du ”Justera inställningar för medieuppspelning” på sidan 219”.

Tänk på att vissa mediefiler är upphovsrättsskyddade. Viss hämtad musik kanske
bara spelas upp på den dator som användes när musiken hämtades. Kontrollera att
datorn du använder har behörighet att spela upp alla de mediefiler du lägger till i
kalkylbladet.

När du lägger till mediefiler i ett kalkylblad måste du se till att de fortsätter att vara
tillgängliga om du överför dokumentet till en annan dator. När du sparar dokumentet
markerar du ”Kopiera ljud och filmer till dokumentet” i fönstret Spara när du har valt
Spara eller Spara som. (Om alternativet inte visas klickar du på visningstriangeln för
avancerade alternativ.)