Numbers - Justera inställningar för medieuppspelning

background image

Justera inställningar för medieuppspelning

Om du inte vill använda en hel ljudfil eller film på ett blad utan istället vill begränsa
uppspelningen till bara vissa delar kan du ställa in det i QuickTime-granskaren. Du kan
också ställa in en vinjettbild för filmen, vilket är den bildruta som visas tills filmen börjar
spelas upp, och andra uppspelningsalternativ.

Använd de här reglagen till
att visa filmen eller spela
upp ljudet när du redigerar
kalkylbladet.

Starta och stoppa en film vid
särskilda tidpunkter.

Ställ in alternativ för
upprepad uppspelning.

Ställ in

uppspelningsvolymen.

Välj vilken bildruta som

ska visas innan filmen

börjar spelas upp.

QuickTime-
granskarknappen

Du kan använda knapparna för uppspelning, paus och spola framåt och bakåt i
QuickTime-granskaren till att spela upp och förhandsvisa en film när du ställer in de
uppspelningsalternativ som beskrivs här.

Så här anger du inställningar för medieuppspelning:

1

Klicka på Granskare i verktygsfältet och klicka sedan på knappen för QuickTime-

granskaren.

2

Markera film- eller ljudobjektet genom att klicka på det.

3

Om du vill att bara delar av en film ska spelas upp i kalkylbladet ställer du in vid

vilka bildrutor eller vid vilken tidpunkt filmen ska startas och stoppas genom att dra
reglagen för start och stopp.
Du begränsar uppspelningen av en ljudfil till bara vissa delar genom att dra reglagen
för start och stopp.

4

Du anger vilken stillbild från filmen som visas tills filmen börjar spelas upp genom att

dra reglaget Vinjettbild tills du ser den bild du vill använda.

5

Välj ett upprepningsalternativ från popupmenyn Upprepning:

Inget: Spela upp bara en gång.
Repetera: Spela upp kontinuerligt.
Repetera fram- och baklänges: Spela kontinuerligt upp fram- och baklänges.

6

Om du vill minska eller öka uppspelningsvolymen drar du volymreglaget åt höger eller

vänster.