Numbers - Stavningskontrollera

background image

Stavningskontrollera

Du kan ange att stavningskontrollen ska markera stavfel medan du skriver eller så kan
du när du vill kontrollera hela kalkylbladet eller markerad text.

Felstavade ord stryks under med en röd streckad linje.

Så här hittar du felstavade ord:
Om du vill kontrollera stavningen medan du skriver väljer du Redigera > Stavning >

m

Kontrollera stavning medan jag skriver.
Om du vill avaktivera stavningskontrollen medan du skriver avmarkerar du Redigera >
Stavning > Kontrollera stavning medan jag skriver (kontrollera att kommandot inte är
markerat).
Om du vill kontrollera stavningen från insättningspunkten till slutet av kalkylbladet

m

placerar du insättningspunkten genom att klicka och väljer sedan Redigera >
Stavning > Kontrollera stavning. Om du vill begränsa stavningskontrollen till en
viss del av ett kalkylbladet markerar du den text du vill stavningskontrollera innan
du väljer kommandot.
Det första felstavade ordet markeras. Du kan rätta det eller fortsätta kontrollera
kalkylbladet genom att välja samma kommando igen.
Om du vill gå igenom texten snabbare fortsätter du stavningskontrollen av
kalkylbladet genom att trycka på kommando-semikolon (;).
Om du vill kontrollera stavningen

m

och visa förslag för felstavade ord väljer du

Redigera > Stavning > Stavning.
Fönstret Stavning öppnas. Mer information om fönstret Stavning finns i ”Arbeta med
stavningsförslag” på sidan 199”.
Om du vill acceptera stavningsförslagen automatiskt väljer du Pages > Inställningar,
klickar på Automatisk korrigering och markerar ”Använd stavningskontrollens förslag
automatisk”.

198

Kapitel 8

Arbeta med text

background image

Kapitel 8

Arbeta med text

199