Numbers - Justera text vertikalt

background image

Justera text vertikalt

Du kan ändra den vertikala justeringen för stycken i en tabellcell, textruta eller form så
att texten placeras mot den övre eller nedre kanten eller centreras mellan kanterna.

Så här justerar du text mot den övre eller nedre kanten i en tabellcell, textruta eller
form, eller centrerar texten mellan övre och nedre kanten:

1

Markera textrutan, tabellcellen eller formen du vill justera texten i.

2

Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för textgranskaren och sedan på

Text.

3

Klicka på en av de tre knapparna för vertikal justering för att justera texten mot övre

eller nedre kanten eller centrera texten mellan kanterna för en tabellcell, textruta eller
form.

Knapparna för vertikal justering visas även i formatfältet när du arbetar med en
tabellcell.