Numbers - Justera text horisontellt

background image

Justera text horisontellt

Du kan justera stycken i en spalt, tabellcell, textruta eller form så att texten justeras i
förhållande till vänster- eller högerkanten, centreras eller justeras både åt vänster och
höger (marginaljustering).

Använd knapparna för textjustering i formatfältet till att snabbt ändra justeringen av
text i ett kalkylblad. Du ändrar textjusteringen genom att markera texten och sedan
klicka på knapparna för textjustering i formatfältet.

Så här vänster- och högerjusterar, centrerar och marginaljusterar du text med
textgranskaren:

1

Markera den text du vill ändra.

2

Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för textgranskaren och sedan på

Text.

3

Klicka på en av de fem knapparna för horisontell justering till höger om färgkällan.

Knapparna gör följande, från vänster till höger.
Vänsterjustera: Placerar varje textrad mot objektets vänstermarginal.
Centrera: Placerar mitten på varje textrad i mitten av objektet.
Högerjustera: Placerar varje textrad mot objektets högermarginal.
Marginaljustera: Placerar tecknen på varje rad så att raden slutar jämnt mot både
objektets vänster- och högermarginal.
Justera tabellcell automatiskt: Vänsterjusterar text och högerjusterar siffror i
tabellceller.

De första fyra knapparna för justering finns även tillgängliga i formatfältet när text är
markerad. Den femte knappen för horisontell justering visas även den i formatfältet
när en tabellcell är markerad.

Du kan också justera text horisontellt genom att välja Format > Text och sedan välja
något av följande: Vänsterjustera, Centrera, Högerjustera, Marginaljustera och Justera
tabellcell automatiskt.

Om du vill att den första textraden i ett stycke ska vara indragen eller om du vill veta
hur du tar bort styckeindragning läser du ”Ställa in indragningar” på sidan 186”.

180

Kapitel 8

Arbeta med text

background image

Kapitel 8

Arbeta med text

181