Numbers - Ändra färgen på text och textbakgrunden

background image

Ändra färgen på text och textbakgrunden

Du kan ändra textens färg med formatfältet, textgranskaren och fönstret Typsnitt. De
ändringar du gör med de här verktygen används istället för eventuella färgändringar
du redan gjort med andra verktyg.

Så här markerar du text med färg:
Du ändrar färgen på markerad text genom att klicka på färgkällan Textfärg i

m

formatfältet. Välj en färg i färgmatrisen som visas genom att klicka på den, eller klicka
på Visa färger så öppnas fönstret Färger med ytterligare färgalternativ.

Du kan också ändra färgen på markerad text genom att använda textgranskaren.

m

Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för textgranskaren, klicka på
Text och sedan på färgkällan. Fönstret Färger öppnas. Läs ”Fönstret Färger” på sidan 24”
för mer information.

background image

Du lägger till en färg bakom ett stycke genom att klicka på Typsnitt i verktygsfältet,

m

klicka på knappen Dokumentfärg i fönstret Typsnitt (den fjärde knappen från vänster)
och sedan välja en färg i fönstret Färger.