Numbers - Ställa in indragning för stycken

background image

Ställa in indragning för stycken

Du använder den horisontella linjalen till att ställa in styckeindragning.

Indragning av första raden

Vänsterindragning

Högerindragning

Så här ställer du in indragningar:
Du ändrar den högra indragningen genom att dra den högra indragningssymbolen

m

(nedåtriktad blå triangel till höger på den horisontella linjalen) till den plats där du vill
att styckets högra kant ska sluta.
Du ändrar den vänstra indragningen genom att dra den vänstra indragningssymbolen

m

(nedåtriktad blå triangel till vänster på den horisontella linjalen) till den plats där du
vill att styckets vänstra kant ska börja.
Du ändrar den vänstra marginalen utan att ändra den vänstra indragningen genom att

m

trycka ner alternativtangenten medan du drar.
Du ändrar indragningen för den första raden genom att dra i symbolen för första

m

radens indragning (blå rektangel) till den plats där du vill att den första raden i varje
stycke ska börja. Om du vill att den första raden ska vara placerad jämnt med den
vänstra marginalen ser du till att rektangeln har samma position som symbolen för
vänster indragning.
Om du vill att raden ska börja till vänster om styckemarginalen drar du rektangeln till

m

vänster om symbolen för vänster indragning.

186

Kapitel 8

Arbeta med text

background image

Kapitel 8

Arbeta med text

187