Numbers - Ändra marginalen runt texten i objekt

background image

Ändra marginalen runt texten i objekt

Du kan ändra mängden utrymme mellan text och innerkanten av en textruta, form
eller tabellcell. Utrymmet kallas marginal runt texten. Den mängd utrymme du anger
placeras jämnt på alla sidor av texten.

Så här ställer du in utrymmet mellan text och innerkanten på ett objekt:

1

Om det inte finns någon insättningspunkt i objektet markerar du objektet. (Om det

finns en insättningspunkt i objektet lämnar du textredigeringsläget genom att trycka
på kommando-returtangenten och markera objektet.)

2

Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för textgranskaren och sedan på

Text.

3

Dra reglaget Marginal runt texten åt höger om du vill öka utrymmet mellan texten

och objektets innerkant, eller ange en siffra i fältet Marginal runt texten och tryck på
returtangenten. Du kan också öka och minska utrymmet genom att klicka på pilarna.

Ange hur mycket utrymme du
vill ha runt text i en textruta,
form eller tabellcell.