Numbers - Formatera listor med flera nivåer

background image

Formatera listor med flera nivåer

Listor med flera nivåer har olika numreringsstil för varje indragningsnivå i listan så att
du kan skapa en hierarki med information. Exempel:

Du kan skapa en lista med flera nivåer genom att använda en numreringssekvens

Â

från högsta nivån till lägre: I, A, 1, a), (1), (a), i), (1) och (a).
Du kan skapa en lista i paragrafstil, som lägger till ytterligare en siffra eller bokstav

Â

för varje nivå: 1, 1.1, 1.1.1 osv.

Så här lägger du till och formaterar en lista med flera nivåer:

1

Placera insättningspunkten där du vill att listan ska börja.

2

Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för textgranskaren och sedan på

Punkter.

3

Om du vill skapa en lista i paragrafstil väljer du Överlappande tal från popupmenyn

Punkter och numrering. Annars väljer du Siffror.

4

Välj en numreringsstil från popupmenyn direkt under den.

5

Om du vill justera avståndet mellan siffrorna och vänstermarginalen använder du fältet

Nummerindragning. Om du vill justera avståndet mellan siffrorna och texten använder
du fältet Textindragning.

6

Du lägger till och skapar indragningar för objekt i listan genom att göra något av

följande:

Du lägger till en ny listpost på samma indragningsnivå genom att trycka på

Â

returtangenten. Om du arbetar i en tabellcell och ”Returtangenten flyttar markören
till nästa cell” är markerat i tabellgranskaren trycker du på alternativ-returtangenten
istället.
Du skapar ett stycke utan siffror inom en listpunkt genom att trycka på

Â

returtangenten samtidigt som du håller ner skifttangenten. Om du arbetar i
en tabellcell och ”Returtangenten flyttar markören till nästa cell” är markerat i
tabellgranskaren trycker du på kontroll-returtangenten istället.
Du skriver en ny listpost på nästa lägre indragningsnivå genom att trycka på tabb.

Â

Du skriver en ny listpost på nästa högre indragningsnivå genom att trycka på skift-
tabb. Du kan också flytta mellan nivåerna genom att klicka på en siffra och dra den
åt höger, vänster, nedåt och åt höger eller nedåt och åt vänster.
Om du arbetar i en tabellcell och ”Returtangenten flyttar markören till nästa cell” är
markerat i tabellgranskaren använder du reglagen för indragningsnivå på panelen
Punkter i textgranskaren till att ändra nivån för poster.

background image

Du återgår till vanlig text när listan är slut genom att trycka på returtangenten och

Â

välja Inga punkter från popupmenyn Punkter och numrering. Du kan också behöva
justera indragningsnivån.
Om du arbetar i en tabellcell och ”Returtangenten flyttar markören till nästa cell”
är markerat i tabellgranskaren trycker du på alternativ-returtangenten istället för
returtangenten.
Om du vill lägga till ett befintligt stycke i en numrerad lista klickar du i stycket, väljer

Â

en numreringsstil och klickar sedan på ”Fortsätt från föregående".
Om du vill påbörja en ny siffersekvens i en lista klickar du på ”Starta vid” och anger

Â

den siffra du vill att sekvensen ska börja med.