Numbers - Söka efter och ersätta text

background image

Söka efter och ersätta text

Du kan söka efter alla förekomster av ett ord eller en fras i ett kalkylblad, och ersätta
ordet eller frasen med något annat om du vill. Om du vill veta hur du hittar och, om du
vill, ersätter formelelement läser du ”Söka och ersätta formelelement” på sidan 137”.

Så här söker och ersätter du text:
Du söker efter text i ett kalkylblad genom att välja Redigera > Sök > Visa sökning. Då

m

öppnas sökfönstret.

Skriv den text du vill söka efter i sökfältet. Om du vill kan du klicka på visningstriangeln
i sökfältet och begränsa sökningen genom att välja Matcha skiftläge och/eller Hela ord.
När sökresultaten visas i fönstret markerar du ett av dem så markeras det även i
kalkylbladet.
Du kan visa sökresultaten för de senaste tio sökningarna igen genom att välja en
söksträng från sökfältspopupmenyn under Senaste sökningar.
Om du vill söka text i ett kalkylblad eller på det aktuella bladet och, om du vill, ersätta

m

texten med annan text väljer du Redigera > Sök > Visa sökning och klickar sedan på
Sök och ersätt.

Sök: Skriv den text du vill söka efter.
I: Ange omfånget för sökningen genom att välja Hela dokumentet eller Endast aktuellt
blad från den här popupmenyn.
Matcha skiftläge: Markera det här alternativet om du bara vill hitta text vars versaler
och gemener stämmer exakt med söksträngen i sökfältet.
Hela ord: Markera det här alternativet om du endast vill söka efter text som i sin
helhet matchar söksträngen i sökfältet.
Ersätt: Skriv ersättningstexten i det här fältet.

background image

Upprepa sökning (loop): Välj det här alternativet om du vill fortsätta söka efter
söksträngen i sökfältet även efter det att hela kalkylbladet eller bladet har sökts
igenom.
Nästa eller Föregående: Klicka på de här alternativen om du vill söka efter nästa eller
föregående förekomst av söksträngen i sökfältet. När ett element har hittats öppnas
formelredigeraren och formeln som innehåller förekomsten av elementet visas.
Ersätt alla: Klicka på det här alternativen om du vill ersätta alla förekomster av
söksträngen i sökfältet med det du skrivit i fältet Ersätt.
Ersätt: Klicka på det här alternativen om du vill ersätta den aktuella förekomsten av
söksträngen i sökfältet med det du skrivit i fältet Ersätt.
Sök och ersätt: Klicka på det här alternativen om du vill ersätta den aktuella
förekomsten av söksträngen i sökfältet och söka efter nästa förekomst.
Använd de andra kommandona i undermenyn Redigera > Sök för ytterligare alternativ.

m

Sök nästa eller Sök föregående: Söker efter nästa eller föregående förekomst av
den aktuella söktexten, med början i det aktuella bladet eller markerade celler och
fortsätter sedan framåt eller bakåt i kalkylbladet.
Använd markering för sökning: Söker efter nästa förekomst av den markerade texten.
Gå till markering: Dokumentet flyttas till den markerade texten.

Kapitel 8

Arbeta med text

201

background image

202

Läs om hur du lägger till bilder, former, ljud och filmer i

kalkylblad.

Ett objekt är alla objekt du kan lägga till i ett kalkylblad och sedan ändra. Bilder, former,
filmer, textrutor, tabeller och diagram är objekt.

Det här kapitlet tar upp bilder (fotografier eller PDF-filer), former, ljud och filmer.
Många av de tekniker som tas upp i kapitlet för hur du placerar och ändrar de här
objekten kan användas generellt för tabeller, diagram och textrutor. Alla speciella
formateringstekniker för de olika objekten tas upp i andra kapitel.

Arbeta med bilder

Numbers kan hantera alla format som stöds av QuickTime, inklusive följande typer av
grafikfiler:

TIFF

Â

GIF

Â

JPEG

Â

PDF

Â

PSD

Â

EPS

Â

PICT

Â

Om du tänker kraftigt öka eller minska en bilds mått kan det vara bra att konvertera
bilden till en PDF-fil innan du importerar den. PDF-filer blir inte otydligare när
storleken ändras kraftigt medan andra filtyper kan bli oskarpare när deras storlek
ändras. Du kan konvertera en bild till en PDF-fil med hjälp av Skärmavbildning. Avbilda
en bild genom att öppna Skärmavbildning (i mappen Program/Verktygsprogram) och
välja Avbilda > Markering. Spara sedan bilden som en PDF-fil genom att välja Arkiv >
Skriv ut.

9