Numbers - Infoga hårda mellanslag

background image

Infoga hårda mellanslag

Du kan infoga ett hårt mellanslag mellan ord när du vill att orden alltid ska stå
tillsammans på samma textrad.

Så här infogar du ett hårt mellanslag:
Tryck på mellanslagstangenten samtidigt som du håller ner alternativtangenten.

m