Numbers - Visa tangentbordslayouter för andra språk

background image

Visa tangentbordslayouter för andra språk

Tangentbordsvisning visar tecknen för den tangentbordslayout eller indatametod som
är vald i indatamenyn. Om du t.ex. väljer Svenskt i indatamenyn visas de tecken som
finns på ett svenskt tangentbord i Tangentbordsvisning.

Du kan använda Tangentbordsvisning till att se var tecken finns på tangentbord som
används för andra språk om du har sådana typsnitt installerade på datorn.

Om du vill komma åt Tangentbordsvisning måste indatamenyn visas i menyraden.

Så här visar du indatamenyn:

1

Välj Apple > Systeminställningar och gör något av följande:

I Mac OS X 10.6 och senare klickar du på Språk och text. Klicka sedan på

Â

Inmatningskällor och markera kryssrutan bredvid Tangentbords- och teckenvisaren.

176

Kapitel 8

Arbeta med text

background image

Kapitel 8

Arbeta med text

177

I Mac OS X 10.5.7 och tidigare klickar du på Internationellt. Klicka sedan på

Â

Indatameny och markera kryssrutan bredvid Tangentbordsvisning.
Indatamenyn visas på höger sida av menyraden och ser ut som en flagga eller ett
tecken.

2

Du visar teckenlayouten för ett annat lands tangentbord genom att markera

kryssrutan På bredvid tangentbordslayouten eller indatametoden för det landet.

3

Markera kryssrutan bredvid ”Visa indatamenyn i menyraden".

Så här visar du tangentbordslayouten för ett annat språk:

1

Välj ett språk eller en indatametod från indatamenyn till höger i menyraden.

2

Välj Visa Tangentbordsvisning från indatamenyn.

3

Tryck på tangenter på tangentbordet så visas deras plats i Tangentbordsvisning. Tryck

på alternativ, skift och kommando-alternativ så visas accenter och specialtecken.

4

Om du vill placera ett tecken vid insättningspunkten i ett dokument klickar du på

tangenten för det tecknet i Tangentbordsvisning.