Numbers - Lägga till skuggor och överstrykningar till text

background image

Lägga till skuggor och överstrykningar till text

Du kan använda fönstret Typsnitt till att skapa och formatera skuggor för text och
markera text med en överstrykningslinje.

Så här lägger du till en överstrykning och skuggor:
Du lägger till en överstrykningslinje på markerad text genom att klicka på Typsnitt i

m

verktygsfältet, klicka på knappen Överstruken text och välj Ingen, Enkel eller Dubbel
från popupmenyn.
Du kan också markera text och välja Format > Typsnitt > Genomstrykning.
En överstrykningslinje visas på den markerade texten i samma färg som texten. Om du
vill ändra färgen på överstrykningen väljer du Färg från popupmenyn Överstruken text
och väljer sedan en färg i fönstret Färger. Överstrykningen får den färg du väljer men
textens färg ändras inte.
Om du snabbt vill lägga till en skugga till markerad text väljer du Skugga i formatfältet.

m

Om du vill lägga till en skugga till markerad text och ange attribut för skuggan klickar

m

du på Typsnitt i verktygsfältet och sedan på knappen Textskugga.
Dra reglaget för skuggopacitet (första reglaget till vänster) åt höger om du vill göra
skuggan mörkare.
Dra reglaget för skuggoskärpa (reglaget i mitten) åt höger om du vill göra skuggan
mindre skarp.
Dra reglaget för skuggförskjutning (tredje reglaget) åt höger om du vill placera
skuggan längre från texten.
Ange riktning för skuggan genom att rotera hjulet för skuggvinkel.
Om du vill veta hur du ställer in textskuggor med grafikgranskaren läser du ”

m

Lägga till

skuggor” på sidan 232”.