Numbers - Lägga till accenter

background image

Lägga till accenter

Du kan använda Tangentbordsvisning till att lägga till accenter på tecken.
Tangentbordsvisning visar tecknen för den tangentbordslayout eller indatametod du
valt i indatamenyn. Om du t.ex. väljer Svenskt i indatamenyn visas de tecken som finns
på ett svenskt tangentbord i Tangentbordsvisning.

Så här lägger du till accenter:

1

Välj Tangentbordsvisning från indatamenyn till höger i menyraden.

Indatamenyn finns till höger i menyraden och ser ut som en flagga eller ett tecken. Om
du inte ser indatamenyn går du till ”Visa tangentbordslayouter för andra språk"”. Där
kan du läsa om hur du visar indatamenyn.

2

Tryck på skift, alternativ eller alternativ-skift så markeras de tillgängliga accenterna i

Tangentbordsvisning.
Tangenterna med accenter markeras. Beroende på hur ditt tangentbord ser ut kanske
du inte behöver trycka på skift- eller alternativtangenten för att se accenttangenterna.

3

Placera insättningspunkten där du vill skriva i dokumentet.

4

Tryck ner den specialtangent du tryckte ner i steg 2 (skift, alternativ, alternativ-skift

eller ingen) och tryck sedan på den tangent på tangentbordet som har samma
placering som den accent som visas i Tangentbordsvisning.

5

Släpp sedan specialtangenten och tryck på tangenten för det tecken du vill lägga till

accenten på.
På ett svenskt tangentbord kan du t.ex. trycka ner alternativ-E (accenttangenten) och
sedan E (tangenten du vill skriva accenten på) om du vill skriva é.