Numbers - Justera typsnittsutjämning

background image

Justera typsnittsutjämning

Om typsnitten på din skärm är suddiga eller hackiga kan du behöva justera
typsnittsutjämningen eller ändra vid vilken storlek typsnitt utjämnas i Mac OS X.
Typsnitt kan också förvrängas vid export till en PDF-fil. Du kan justera inställningarna
för typsnittsutjämning så att typsnitten blir jämnare vid export till PDF-filer.

Så här utjämnar du typsnitten på skärmen:

1

Öppna Systeminställningar och klicka på Utseende.

2

Vill du slå på kantutjämning av typsnitt i Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) eller senare

markerar du ”Använd LCD-typsnittsutjämning när det är tillgängligt”.
Du anger en typsnittsutjämningsstil i Mac OS X 10.5.7 och tidigare genom att välja en
typsnittsutjämning från popupmenyn ”Typsnittsutjämning”.
Beroende på vilken bildskärm du använder märks bara små eller inga skillnader alls
mellan typsnittsutjämningarna.

3

Om du tänker använda små typsnittsstorlekar i dokumentet väljer du en punktstorlek

från popupmenyn ”Stäng av kantutjämning för typsnittsstorlek”.
När typsnittsutjämningen (eller "mjuka konturer") är aktiverad kan små typsnitt vara
svåra att läsa. Det kan därför vara bra att stänga av typsnittsutjämningen för små
typsnitt.

background image

Om du vill veta mer om typsnittsutjämning i Mac OS X klickar du på hjälpknappen i
det nedre, högra hörnet av inställningspanelen Utseende.