Numbers - Använda smarta citationstecken

background image

Använda smarta citationstecken

Smarta citationstecken är citationstecken som är böjda. När du inte använder smarta
citationstecken är citationstecknen raka.

Smarta citationstecken

Raka citationstecken

background image

Så här använder du smarta citationstecken:
Välj Numbers > Inställningar, klicka på Automatisk korrigering och markera ”Använd

m

smarta citationstecken”.