Numbers - Ändra textstorleken

background image

Ändra textstorleken

Du kan ändra punktstorleken för text så att texten blir större eller mindre.

Så här ändrar du storleken på markerad text:

1

Markera den text du vill ändra storlek på.

2

Du ändrar textstorleken genom att göra något av följande:

Du ändrar textstorleken i steg om en punkt genom att välja Format > Typsnitt >

Â

Större eller Format > Typsnitt > Mindre.

background image

Du kan också använda popupmenyn Textstorlek i formatfältet.
Om du vill ange en exakt storlek för den markerade texten klickar du på Typsnitt

Â

i verktygsfältet och använder reglagen för storlek i fönstret Typsnitt. Läs ”Ändra
typsnitt” på sidan 174” för mer information.

Du kan också lägga till symboler för större och mindre i verktygsfältet. Välj Innehåll >
Anpassa verktygsfältet och dra symbolerna till verktygsfältet och klicka sedan på Klar.