Numbers - Automatiskt byta ut text

background image

Automatiskt byta ut text

Du kan ange att Numbers ska identifiera och ersätta text du inte vill använda mot text
du vill använda. Om du t.ex. skriver ”ohc” kan Numbers automatiskt ändra det till ”och”.

Så här ställer du in att text ska bytas ut automatiskt:

1

Välj Numbers > Inställningar.

2

Klicka på Automatisk korrigering och ange de inställningar du vill använda.

Om du vill automatiskt konvertera enkla och dubbla raka citationstecken till smarta
citationstecken som är böjda markerar du ”Använd smarta citationstecken”.
Om du vill försäkra dig om att första ordet i en mening alltid börjar med stor bokstav
markerar du ”Korrigera stora och små bokstäver”.
Om du vill automatiskt konvertera bokstäverna i ”1st”, ”2nd”, ”3rd” osv. till upphöjda
bokstäver markerar du ”Upphöj numeriska texttillägg”.
Om du vill att Numbers automatiskt ska identifiera att du skrivit en e-postadress eller
URL-adress markerar du ”Upptäck e-post- och webbadresser automatiskt”. E-post- och
webbadresser du skriver blir automatiskt hyperlänkar för Mail eller Safari.
Om du vill skapa listor automatiskt markerar du ”Upptäck listor automatiskt”.
Om du vill att felstavade ord ska ersättas automatiskt om det bara finns ett alternativ i
stavningsordlistan markerar du ”Använd stavningskontrollens förslag automatisk”.
Om du vill byta ut ett eller flera tecken mot ett eller flera andra tecken markerar du
”Symbol- och textersättning”. Använd sedan raderna i tabellen till att definiera och
aktivera specifika ersättningsalternativ. Du kan t.ex. ange att Numbers automatiskt ska
konvertera (c) till © genom att markera kolumnen På för alternativet. Du kan lägga till
en rad i tabellen och definiera egna ersättningsalternativ genom att klicka på lägg till-
knappen (+). Du tar bort ett markerat objekt genom att klicka på radera-knappen (-).

När du anger ersättningsinställningar gäller de för all text du ändrar eller lägger till i
Numbers-kalkylblad.