Numbers - Länka till ett föradresserat e-brev

background image

Länka till ett föradresserat e-brev

Du kan lägga till en hyperlänk som skapar ett föradresserat e-brev i det förvalda
e-postprogrammet när du klickar på den.

Så här lägger du till hypertext som länkar till ett e-brev:

1

Markera texten du vill använda som hyperlänk.

Om du skriver en e-postadress i ett kalkylblad blir texten automatiskt en hyperlänk.
Du stänger av den här funktionen genom att välja Numbers > Inställningar, klicka
på Automatisk korrigering och avmarkera ”Upptäck e-post- och webbadresser
automatiskt”. Inställningen är datorspecifik, så om kalkylbladet redigeras på en annan
dator med en annan inställning används den datorns inställningar istället.

2

Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för hyperlänkgranskaren och

markera sedan ”Aktivera som hyperlänk”.

3

Välj E-brev från popupmenyn Länka till.

4

Ange e-postadressen för den avsedda mottagaren i fältet Till.

5

Om du vill kan du skriva en ämnesrad i fältet Ämne.

Skriv in mottagarens
e-postadress.
Skriv in ett ämne för e-brevet.

Du kan också snabbt skapa en hyperlänk genom att använda menyn Infoga. Placera en
insättningspunkt någonstans på kalkylbladet och välj Infoga > Hyperlänk > E-brev. En
länk läggs till på kalkylbladet och hyperlänkgranskaren öppnas. Ange e-postadressen i
Till-fältet.