Numbers - Visa gömda tabelldata i en tabell

background image

Visa gömda tabelldata i en tabell

Om du har gömt rader eller kolumner i en tabell kan du på panelen Diagram i
diagramgranskaren välja om du vill att informationen ska visas eller inte i ett diagram.

Så här tar du med eller utesluter gömda data:

1

Markera diagrammet och klicka sedan på Granskare i verktygsfältet.

2

Klicka på knappen Diagram i granskningsfönstret, klicka på Diagram och gör sedan

något av följande:

Om du vill visa gömda data i diagrammet markerar du Visa gömda data.

Â

Om du inte vill visa gömda data i diagrammet avmarkerar du Visa gömda data.

Â

146

Kapitel 7

Skapa diagram med data

background image

Kapitel 7

Skapa diagram med data

147