Numbers - Radera ett diagram

background image

Radera ett diagram

Så här raderar du ett diagram:
Om du vill ta bort diagrammet men inte den relaterade tabellen eller tabellerna

m

markerar du diagrammet och trycker på backstegstangenten.
Om du vill ta bort både diagrammet och den relaterade tabellen eller tabellerna

m

markerar du tabellen eller tabellerna och trycker på backstegstangenten.