Numbers - Flytta ett diagram

background image

Flytta ett diagram

När du flyttar ett diagram till en ny plats inom samma Numbers-dokument bevaras alla
tabellcellsreferenser.

Så här flyttar du ett diagram:
Du flyttar ett diagram till en annan plats på samma blad genom att markera

m

diagrammet och dra det till den nya platsen eller klippa ut och klistra in det på den
nya platsen.
Du flyttar ett diagram till ett annat blad genom att kopiera det, markera det andra

m

bladet i sidofältet och klistra in diagrammet på en tom yta på bladet.