Numbers - Byta plats på tabellrader och kolumner som diagramdataserier

background image

Byta plats på tabellrader och kolumner som diagramdataserier

När du markerar ett diagram visas en mörk ram runt de relaterade tabellcellerna.
Genom att klicka på dataserieknappen i det övre, vänstra hörnet av ramen runt
referenstabellen för ett markerat diagram kan du växla mellan att använda tabellens
rader eller kolumner som dataserier i diagrammet.

De här kvadraterna visar vilka
färger som representerar de
olika dataserierna.

Dataserieknapp

Så här växlar du mellan att använda tabellrader och tabellkolumner som dataserier:
Markera diagrammet och klicka sedan på dataserieknappen.

m

När knappen ser ut så här är kolumnerna dataserier. Klicka på
knappen för att göra raderna till dataserier.

När knappen ser ut så här är raderna dataserier. Klicka på
knappen för att göra kolumnerna till dataserier.