Numbers - Skapa ett diagram från tabelldata

background image

”Skapa ett diagram från tabelldata” på sidan 142

Formatera diagramtitlar, teckenförklaringar, axlar
och andra element

”Formatera diagram” på sidan 149

Formatera cirkeldiagram, linjediagram och andra
typer av diagram

”Formatera specifika diagramtyper” på sidan 159

Skapa ett diagram från tabelldata

Du kan lägga till ett diagram som visar alla data i en tabell eller bara data i markerade
celler från en eller flera tabeller. Om du ändrar värden i de tabellceller som är
relaterade till ett diagram uppdateras diagrammet automatiskt.

När du lägger till ett diagram definierar Numbers antingen tabellens rader eller
kolumner som de förvalda dataserierna. I de flesta fall, om tabellen är kvadratisk eller
bredare än den är lång, används tabellraderna som förvalda serier, men du kan enkelt
växla mellan dataserierna och uppsättningarna när diagrammet har skapats. Du kan
också när som helst lägga till, ta bort och redigera diagramdata.

Om en tabell innehåller rubrikrader eller rubrikceller använder Numbers texten
i den första kolumnen eller raden som axeletiketter. Annars används redigerbar
platshållartext som etiketter.

Så här lägger du till markerade data och skapar ett diagram:
Du lägger till ett diagram baserat på en hel tabell genom att markera tabellen, klicka

m

på Diagram i verktygsfältet och välja en diagramtyp från popupmenyn.

I popupmenyn
finns 2D-diagram
till vänster och
3D-diagram till höger.

142

Kapitel 7

Skapa diagram med data

background image

Kapitel 7

Skapa diagram med data

143

Värdena i tabellen plottas i diagrammet. Om tabellen är tom blir även diagrammet
tomt tills du lägger till värden i tabellcellerna.
Du lägger till ett diagram baserat på ett intervall av intilliggande celler genom att

m

klicka i en cell och sedan markera andra celler genom att klicka och dra. Du kan också
markera hela intervallet genom att markera den första cellen i intervallet och sedan
hålla ner skifttangenten medan du markerar den sista cellen. Klicka sedan på Diagram i
verktygsfältet och välj en diagramtyp.
Om du vill lägga till ett diagram baserat på celler som inte ligger intill varandra håller

m

du ner kommandotangenten medan du markerar celler i tabellen. Klicka sedan på
Diagram i verktygsfältet och välj en diagramtyp.
Om du vill lägga till ett diagram baserat på data i fler än en tabell skapar du först ett

m

diagram genom att välja en tabell eller ett sammanhängande intervall av celler. Klicka
sedan på Diagram i verktygsfältet och välj en diagramtyp. Markera diagrammet och
håll ner kommandotangenten medan du klickar eller drar celler i en annan tabell för
att lägga till informationen från cellerna i diagrammet.
Du lägger till ett platshållardiagram som du senare tänker lägga till data i genom

m

att se till att inget är markerat, klicka på Diagram i verktygsfältet och sedan välja en
diagramtyp. Ett diagram och en ny tabell med platshållardata skapas.
Du ritar ett diagram genom att först markera de tabellceller du vill att diagrammet ska

m

referera till och sedan hålla ner alternativtangenten medan du klickar på Diagram i
verktygsfältet. Välj en diagramtyp. När pekaren ändras till ett hårkors kan du skapa ett
diagram i valfri storlek genom att dra hårkorspekaren över sidan. Om du vill behålla
diagrammets proportioner håller du ner skifttangenten medan du drar.

Om du vill läsa om

Gå till

Ändra diagramtypen

”Ändra ett diagram från en typ till en annan” på
sidan 144

Flytta ett diagram

”Flytta ett diagram” på sidan 145

Ändra dataserierna i ett diagram

”Byta plats på tabellrader och kolumner som
diagramdataserier” på sidan 145
”Ersätta eller ändra ordningen på dataserier i ett
diagram” på sidan 147

Ändra de data som visas i ett diagram

”Lägga till mer information i ett befintligt
diagram” på sidan 146
”Ta bort data från ett diagram” på sidan 147
”Visa gömda tabelldata i en tabell” på sidan 146

Ta bort ett diagram

”Radera ett diagram” på sidan 148

Kopiera ett diagram till ett Keynote- eller Pages-
dokument och uppdatera diagrammet när data
ändras

”Dela diagram med Pages- och Keynote-
dokument” på sidan 148