Numbers - Visa datapunktsymboler i ytdiagram

background image

Visa datapunktsymboler i ytdiagram

I ytdiagram kan du lägga till symboler (cirklar, trianglar, fyrkanter och romber) som
representerar datapunkter.

Du kan använda formatfältet till att snabbt anpassa symboler. Markera en symbol och
använd reglagen Symbol och Storlek till att formatera symboler. Du kan också använda
diagramgranskaren.

Så här visar du datapunktssymboler med diagramgranskaren:

1

Markera en dataserie (ytform), klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen

för tabellgranskaren och sedan på Serier.

2

Välj en symbol från popupmenyn Datasymbol.

3

Justera storleken på datapunktsymbolen genom att ange ett värde eller använda

stegreglaget i fältet bredvid.

Om du vill veta hur du formaterar andra alternativ läser du ”Formatera diagram” på
sidan 149”.