Numbers - Ställa in skuggor, avstånd och serienamn för stående och liggande stapeldiagram

background image

Ställa in skuggor, avstånd och serienamn för stående och liggande

stapeldiagram

I liggande och stående stapeldiagram kan du justera avståndet mellan
stapeluppsättningarna (datauppsättningar). I diagram som inte är kumulativa kan du
också justera avståndet mellan staplarna (enskilda datauppsättningar). Du kan också
lägga till skuggor för enskilda dataserier eller hela diagrammet.

I ett liggande eller stående stapeldiagram som inte är kumulativt kan du också välja att
visa serienamn och etiketter.

Så här anpassar du liggande och stående stapeldiagram:

1

Markera ett liggande eller stående stapeldiagram.

2

Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för diagramgranskaren och

sedan på Diagram.

3

Du ändrar avståndet mellan staplar eller kategorier genom att göra något av följande:

Du ändrar avståndet mellan staplar genom att ange ett värde (eller klicka på pilarna)

Â

i fältet ”Avstånd mellan staplar”.
Du ändrar avståndet mellan kategorier (i diagram som inte är kumulativa) genom

Â

att ange ett värde i fältet ”Avstånd mellan grupper”.
Värdet är antal procent av stapelns tjocklek. Om du minskar avståndet mellan
staplarna blir de bredare. Du kan också flytta pekaren mot en stapelkant tills den blir
en dubbelriktad pil och sedan göra staplarna bredare eller smalare genom att dra.

4

Du lägger till skuggor genom att göra något av följande:

Om du vill lägga till skuggor för enskilda staplar väljer du Individuell från

Â

popupmenyn Skugga.

164

Kapitel 7

Skapa diagram med data

background image

Kapitel 7

Skapa diagram med data

165

Om du vill lägga till skuggor för varje grupp av staplar väljer du Grupp från

Â

popupmenyn Skugga.
Du ställer in skuggattribut i grafikgranskaren. Läs ”

Â

Lägga till skuggor” på sidan 232”

för mer information.

5

Du visar serienamn genom att klicka på Axel sedan välja Visa serienamn från

popupmenyn Välj axelalternativ under Kategoriaxel.

Om du vill veta hur du formaterar andra alternativ läser du ”Formatera diagram” på
sidan 149”.