Numbers - Justera sceninställningar för 3D-diagram

background image

Justera sceninställningar för 3D-diagram

I 3D-diagram kan du ändra visningsvinkel genom att dra i pilhuvudena som visas när
du markerar diagrammet.

Diagramgranskaren innehåller fler reglage.

168

Kapitel 7

Skapa diagram med data

background image

Kapitel 7

Skapa diagram med data

169

Så här justerar du 3D-sceninställningarna med diagramgranskaren:

1

Markera ett 3D-diagram, klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för

diagramgranskaren och klicka sedan på Diagram.

2

Om du vill ändra diagrammets visningsvinkel drar du ett pilhuvud i den blå

pilknappen tills du placerat diagrammet som du vill ha det.

3

Om du vill ändra vinkeln och styrkan för belysningen väljer du ett alternativ från

popupmenyn Belysningsstil som ger det utseende du vill använda.

4

Om du vill ändra djupet för diagramelementen drar du reglaget Diagramdjup. Drar du

åt höger ser det ut som om diagramelementen sträcks ut mot användaren.

5

Du gör kanterna i ett 3D-cirkeldiagram tydligare genom att välja Visa fasade kanter.

6

Du ändrar formen på staplarna i 3D-diagram med kolumner och staplar med

popupmenyn Stapelform.

Om du vill veta hur du formaterar andra alternativ läser du ”Formatera diagram” på
sidan 149”.

background image

170

Lägg till och ändra utseendet på text, som text i listor, i

textrutor, tabellceller och former.

Lägga till text

Lägg till text genom att skriva i en tabellcell, textruta eller form.

Om du vill läsa om

Gå till

Skapa en textruta och lägga till text i den

”Lägga till textrutor” på sidan 192

Lägga till text i en form

”Placera text i en form” på sidan 193

Arbeta med text i tabellceller

”Lägga till och redigera tabellcellvärden” på
sidan 81
”Arbeta med text i tabellceller” på sidan 82
”Använda textformatet i tabellceller” på sidan 103

Anpassa text

”Markera text” på sidan 170
”Radera, kopiera och klistra in text” på sidan 171
”Formatera textens storlek och utseende” på
sidan 171
”Ställa in textjustering, rad- och teckenavstånd
och färg” på sidan 178
”Skapa listor” på sidan 187

Markera text

Innan du formaterar eller utför andra åtgärder på text måste du markera den text du
vill arbeta med.

Så här markerar du text:
Du markerar ett eller flera tecken genom att klicka framför det första tecknet och

m

sedan dra över de tecken du vill markera.
Du markerar ett ord genom att dubbelklicka på ordet.

m

8