Numbers - Ändra färger och texturer i ett cirkeldiagram

background image

Ändra färger och texturer i ett cirkeldiagram

Så här ändrar du färger och texturer i ett cirkeldiagram:
Du fyller serieelement med speciellt designade färger eller texturer genom att

m

klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för diagramgranskaren och
sedan klicka på Diagramfärger. Välj en fyllningstyp (t.ex. 3D-texturfyllning) från den
första popupmenyn och en fyllningssamling (t.ex. Marmor eller Trä) från den andra
popupmenyn. Gör sedan något av följande:

Du fyller alla tårtbitar genom att klicka på Använd på alla. Den första fyllningen

Â

används på element i den första serien, den andra fyllningen på element i den andra
serien, osv.
Du fyller en enskild tårtbit genom att dra fyllningen till tårtbiten.

Â

Du justerar opaciteten, strecken, skuggan och andra grafiska attribut för enskilda

m

tårtbitar genom att markera den tårtbit du vill ändra, klicka på knappen för
grafikgranskaren och sedan göra ändringarna.
När du ändrar opaciteten och fyllningen ska du tänka på att om du drar reglaget för
opacitet längst ner i grafikgranskaren ändras opaciteten för hela diagrammet. Om
du bara vill ändra opaciteten för en viss serie markerar du den och formaterar sedan
opaciteten för färgfyllningen, övertoningsfyllning eller den tonade bildfyllningen tills
du är nöjd. Läs ”Justera opaciteten” på sidan 233” och ”Fylla objekt med färger eller
bilder” på sidan 234” för mer information.

Om du vill läsa om

Gå till

Använda en egen bild som fyllning

”Fylla ett objekt med en bild” på sidan 237

Ändra utseendet på linjen runt cirkeldiagrammet
eller en tårtbit

”Ändra stilen på ramar” på sidan 230

Ändra skuggorna

”Lägga till skuggor för cirkeldiagram och
tårtbitar” på sidan 163

Ändra djupinställningar för ett 3D-cirkeldiagram

”Justera sceninställningar för 3D-diagram” på
sidan 168