Numbers - Anpassa diagram med två axlar och blandade diagram

background image

Anpassa diagram med två axlar och blandade diagram

Både diagram med två axlar och blandade diagram har två dataserier som var och
en representeras som ett kolumn-, linje- eller ytdiagram. I diagramgranskaren finns
reglage du kan använda till att separat formatera de två axlarna.

Diagram med två axlar representerar de två dataserierna som två diagram, med en
separat värdeaxel (y-axel) för varje diagram. Axeln på vänster sida om diagrammet
hör till den första dataserien och kallas Värdeaxel (Y1). Axeln på höger sida om
diagrammet hör till den andra dataserien och kallas Värdeaxel (Y2).

background image

Blandade diagram visar de två dataserierna som ett enda diagram.

Så här visar du en dataserie som ett stapel-, linje- eller ytdiagram:

1

Markera dataserien.

2

Gör något av följande:

Välj ett alternativ från popupmenyn Seriealternativ i formatfältet.

Â

Välj ett alternativ från popupmenyn Serietyp i diagramgranskaren.

Â

Om du vill veta hur du formaterar andra alternativ läser du ”Formatera diagram” på
sidan 149”.