Numbers - Anpassa datapunktsymboler och linjer i linjediagram

background image

Anpassa datapunktsymboler och linjer i linjediagram

I yt- och linjediagram kan du lägga till symboler (cirklar, trianglar, fyrkanter och
romber) som representerar datapunkter. Du kan också dra en rak linje eller en kurva
mellan datapunkterna.

Du kan använda formatfältet till att snabbt anpassa symboler och linjer. Markera en
symbol och använd reglagen Symbol och Storlek till att formatera symboler. Använd
streckreglagen till att formatera linjerna. Diagramgranskaren innehåller fler alternativ.

Här är några sätt att ändra datapunktssymboler och anslutningslinje med
diagramgranskaren:
Du ändrar datapunktsymbolen genom att markera en dataserie (ytform eller linje),

m

klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för tabellgranskaren och
sedan på Serier. Välj en symbol från popupmenyn Datasymbol. Justera storleken på
datapunktsymbolen genom att ange ett värde eller använda stegreglaget i fältet
bredvid.
Du binder samman punkter med en kurva genom att markera en dataserie (linje) och

m

sedan välja Kurva från popupmenyn Anslutningspunkter.
Du ändrar linjefärgen genom att markera en linje, klicka på Granskare i verktygsfältet,

m

klicka på knappen för grafikgranskaren och sedan använda streckreglagen.

Om du vill veta hur du formaterar andra alternativ läser du ”Formatera diagram” på
sidan 149”.