Numbers - Formatera specifika diagramtyper

background image

Formatera specifika diagramtyper

Cirkeldiagram, liggande och stående stapeldiagram och andra specifika typer av
diagram har speciella formateringsalternativ.

Du kan t.ex. lägga till en skugga på enskilda tårtbitar, flytta tårtbitar bort från mitten
av cirkeldiagrammet, använda olika symboler för datapunkter längs olika linjer i
linjediagram, med mera.

Om du vill läsa om

Gå till

Formatera cirkeldiagram och enskilda tårtbitar i
dem

”Anpassa utseendet på cirkeldiagram” på
sidan 160

Formatera staplarna i stående och liggande
stapeldiagram

”Ställa in skuggor, avstånd och serienamn
för stående och liggande stapeldiagram” på
sidan 164

Formatera element i linjediagram

”Anpassa datapunktsymboler och linjer i
linjediagram” på sidan 165

background image

Om du vill läsa om

Gå till

Formatera ytdiagram

”Visa datapunktsymboler i ytdiagram” på
sidan 166

Formatera punktdiagram

”Använda punktdiagram” på sidan 166

Formatera diagram med två axlar och blandade
diagram

”Anpassa diagram med två axlar och blandade
diagram” på sidan 167

Formatera 3D-diagram

”Justera sceninställningar för 3D-diagram” på
sidan 168