Numbers - Visa trendlinjer i diagram

background image

Visa trendlinjer i diagram

Trendlinjer är linjer som beräknas och ritas så att de passar dina data, enligt den typ av
ekvation du anger. Du kan visa trendlinjer för de flesta 2D-diagram, med undantag för
kumulativa liggande och stående stapeldiagram, ytdiagram och cirkeldiagram.

Så här visar du en trendlinje för datapunkterna i en markerad serie:

1

Markera en eller flera serier du vill visa en trendlinje för och klicka sedan på Granskare i

verktygsfältet.

2

Klicka på Diagram i granskningsfönstret och sedan på Serier.

3

Klicka på Avancerat längst ner på panelen Serier. Klicka sedan på Trendlinje.

4

Välj den typ av ekvation du vill använda till att beräkna trendlinjen från popupmenyn:

Linjär: Ger den raka linje som bäst ansluter till värdena, mest användbart för enkla,
linjära dataserier.
Logaritmisk: Ger den kurva som bäst ansluter till värdena, mest användbar när värden
ökar eller minskar snabbt och sedan planar ut.
Polynom: Ger en kurva som har toppar och dalar som visar var värden stiger eller
faller. Ange den polynomordning du vill använda i fältet Ordning. Ordning 4 ger upp
till 3 toppar och dalar.
Exponent: Ger en kurva för jämförelse av mått som ökar med en viss hastighet.
Exponent kan inte användas tillsammans med data som innehåller värdet noll eller
negativa värden.
Exponentiell: Ger en kurva för värden som stiger eller faller i en ständigt ökande
hastighet. Exponentiell kan inte användas tillsammans med data som innehåller värdet
noll eller negativa värden.
Rörligt genomsnitt: Ger en trendlinje utifrån det antal datapunkter du anger i
fältet Period genom att beräkna medelvärdet för datapunkterna och sedan använda
medelvärdet som en trendlinjepunkt.

5

Du visar ekvationen som beskriver en trendlinje genom att markera linjen och sedan

välja Visa ekvation. Du kan dra den här ekvationen till valfri plats där du vill visa den på
bladet.

158

Kapitel 7

Skapa diagram med data

background image

Kapitel 7

Skapa diagram med data

159

6

Om du vill visa det kvadrerade R-värde som användes till att beräkna en trendlinje

markerar du linjen och väljer sedan Visa R2-värde. Du kan dra det här talet till valfri
plats där du vill visa det på bladet.

7

Du visar en etikett för en trendlinje genom att markera den och sedan välja Etikett.

Skriv en etikett i fältet bredvid.

8

Du ändrar en trendlinjes färg och tjocklek genom att markera den och sedan klicka på

knappen Grafik i granskningsfönstret. Använd streckreglagen till att justera linjen.