Numbers - Ändra storlek på och rotera ett diagram

background image

Ändra storlek på och rotera ett diagram

Du kan rotera 2D-diagram på flera olika sätt. Det går inte att rotera (eller vända)
3D-diagram. Om ett 3D-diagram är grupperat med 2D-diagram kan du rotera gruppen
men det är bara 2D-diagrammen i gruppen som roteras.

Så här roterar och ändrar du storlek på ett diagram:
Du ändrar storlek på ett diagram genom att markera hela diagrammet och sedan göra

m

något av följande:

Dra en aktiv markör. Aktiva markörer har en svart ram.

Â

Om du vill behålla diagrammets proportioner håller du ner skifttangenten samtidigt

Â

som du ändrar storlek på diagrammet genom att dra.
Om du vill ändra storlek på ett diagram i en riktning drar du en markör på sidan

Â

istället för en hörnmarkör.
Om du vill ändra storlek genom att ange de exakta måtten klickar du på Granskare

Â

i verktygsfältet och sedan på knappen för måttgranskaren. I måttgranskaren kan
du ange en ny bredd och höjd, ställa in rotationsvinkeln och ändra diagrammets
avstånd från marginalerna.

Du roterar ett 2D-diagram genom att markera hela diagrammet och sedan göra något

m

av följande:

Markera diagrammet, håll ner kommandotangenten och flytta pekaren till en aktiv

Â

markör tills pekaren ändras till en böjd, dubbelriktad pil. Dra sedan i någon av
markörerna.
Om du vill rotera ett diagram i steg om 45 grader trycker du ner skift- och

Â

kommandotangenten medan du drar i en markör.
Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för måttgranskaren och

Â

dra sedan roteringshjulet eller använd vinkelreglagen till att ange vinkeln för
diagrammet.
Cirkeldiagram kan också roteras med diagramgranskaren. Se ”Rotera
2D-cirkeldiagram” på sidan 164”.

150

Kapitel 7

Skapa diagram med data

background image

Kapitel 7

Skapa diagram med data

151