Numbers - Visa alla formler i ett kalkylblad

background image

Visa alla formler i ett kalkylblad

Om du vill visa en lista över alla formler i ett kalkylblad väljer du Innehåll > Visa
formellista eller klickar på knappen för formellistan i verktygsfältet.

Plats: Identifierar det blad och den tabell som formeln finns i.
Resultat: Visar det aktuella värdet beräknat av formeln.
Formel: Visar formeln.

Så här använder du fönstret med formellistan:
Du identifierar cellen som innehåller en formel genom att klicka på formeln. Tabellen

m

visas ovanför fönstret med formellistan och formelcellen markeras.
Du redigerar formeln genom att dubbelklicka på den.

m

Du ändrar storlek på fönstret med formellistan genom att dra markörerna i fönstrets

m

övre högra hörn uppåt eller nedåt.
Du hittar formler som innehåller ett visst element genom att skriva elementet i

m

sökfältet och trycka på returtangenten.